Medient Kulak Burun Boğaz

Yayınlar

2013

2012

 
 

2011

 
 

2010

Anomally of the Internal Carotid Artery Detected During Tonsillectomy

 Alt Konka Hipertrofilerinde Bipolar Radyofrekans Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

 İ. Çavuşoğlu, Ö. Yiğit, T. Kırgezen, Z. Alkan Çakır, F. Bora

 Türk Otolarengoloji Arşivi 48(1):7-12

 Kemik Çimentosu ile İnkudostapedial Köprüleme Ossikuloplasti İşitme Sonuçları

 F. Bora, Z. Yücel, S. Ceylan, E. Oltulu, T. Batmaz, E. Avseren

 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 20(4):169-172

 Bell Paralizisinde Elektronörografik Prognaz Tayini

 H. Kaya, S. Ceylan, Z. Yücel, F. Bora

 

Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:24-28

Erişkinlerde Adenoid Hipertrofisi

Enver Avseren, Fatih Bora, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Serdar Ceylan

İstanbul Tıp Dergisi 2010/11 168-170

2009

Hızlı Nükslerle Seyreden Habis Nazal Kavite Tümörü

Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Serdar Ceylan, Dr. Erdal Oltulu, Dr. Zeki Yücel, Dr. Caner Yürüyen, Prof. Dr. Harun Cansız

1. KKTC Ulusal KBB ve BBC Kongresi

Dil Absesi

Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Banu Atalay, Dr. Özgür Şekercan, Dr. Caner Yürüyen, Dr. Meliha Hamurcu

1. KKTC Ulusal KBB ve BBC Kongresi

Seröz Otitlerde Güncel Yaklaşımlar

Doç. Dr. Fatih Bora

1. KKTC Ulusal KBB ve BBC Kongresi

Verrucous Cell Carcinoma Of The Maxillary Antrum

Dr. Serdar Ceylan, Dr. Banu Atalay, Doç. Dr. Fatih Bora

İstanbul Tıp Dergisi 2009/4 207-210

Kronik Sinüzit Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Allerjik Fungal Sinüzit Sıklığı

Bilge Serin, Fatih Bora, Fisun Erdenen, Selma Sander, Rüçhan Ulutürk, Osman Hüten

İstanbul Tıp Dergisi 2009/3 119-125

Dil Yarımını Tutan Verrüköz Papillom

Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. R. Banu Atalay, Dr. Alpaslan Urulu, Doç. Dr. Erol Rüştü, Prof. Dr. Günter Hafız

Akademi Toplantısı

Total Larenjektomi Sonrası Peristomal Nüks

Dr. Erdal Oltulu, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Meliha Hamurcu, Dr. Özgür Şekercan , Prof. Dr. Günter Hafız

Akademi Toplantısı

Agresif Seyirli Nazal Kavite Bazaloid Tip Skuamoz Karsinomu

Dr. Alpaslan Yıldırım, Dr. Serdar Ceylan, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Erdal Oltulu, Prof. Dr. Harun Cansız

Aurikulayı Tama Yakın Tutan Bazoskuamoz Hücreli Karsinom

Orta Kulakta Organik Yabancı Cisim

Dr. Enver Avseren, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Zeki Yücel, Dr. Timur Batmaz, Dr. Caner Yürüyen

Akademi Toplantısı

Kompleks Konka Bülloza

Dr. Timur Batmaz, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Serdar Ceylan, Dr. Alpaslan Yıldırım

5. Ulusal Rinoloji Kongresi

Oroantral Fistüle Neden Olan Maksiller Sinüste Odontojenik Kist

Oroantral Fistüle Neden Olan Maksiller Sinüste Odontojenik Kist

5. Ulusal Rinoloji Kongresi

Revizyon Rinoplastide Saddle Nose Deformitesinin Konkal Kartilaj ve Temporal Adale Fasya Grefti ile Giderilmesi

Dr. Özgür Şekercan, Dr. Serdar Ceylan, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Erdal Oltulu, Dr. R. Banu Atalay

5. Ulusal Rinoloji Kongresi

Multifokal Yerleşimli Schneiderian Papillom

5. Ulusal Rinoloji Kongresi

Tornwaldt Kisti

Dr. Zeki Yücel, Dr. Serdar Ceylan, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Timur Batmaz, Dr. Serkan Kurnaz

5. Ulusal Rinoloji Kongresi

31. Türk Ulusal Kbb ve Bbc Kongresi

Larenks Kanseri Nedeni ile Opere Olan 50 Hastanın Retrospektif Analizi

Dr. Erdal Oltulu, Dr. Meliha Hamurcu, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Zeki Yücel, Dr. Serkan Kurnaz

31. Türk Ulusal Kbb ve Bbc Kongresi

Extraskeletal Ewing Sarkoma

Dr. Banu Atalay, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Zeki Yücel, Dr. Erdal Oltulu, Dr. Serdar Ceylan

31. Türk Ulusal Kbb ve Bbc Kongresi

Eş Zamanlı İki Ayrı Histopatolojik Tipe Sahip Parotis Tümörü

Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Timur Batmaz, Dr. Zeki Yücel, Dr. Serdar Ceylan, Dr. Özgür Şekercan, Dr. Erol Bozkurt

31. Türk Ulusal Kbb ve Bbc Kongresi

Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Nedeniyle Opere Edilen 90 Hastanın Retrospektif Analizi

Dr. Serkan Kurnaz, Dr. Zeki Yücel, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Banu Atalay, Dr. Caner Yürüyen

31. Türk Ulusal Kbb ve Bbc Kongresi

Tükrük Bezi Patolojisi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Dr. Banu Atalay, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Zeki Yücel, Dr. Serdar Ceylan, Dr. Özgür Şekercan

Nazal Tip Cerrahisi

Dr. Serdar Ceylan, Doç. Dr. Fatih Bora

1. Solunum Zirvesi

2008

Tükrük BeziDuktalKarsinomu

S. Ceylan, Z. Yücel, G. Erdem, F. Bora

Turk Arch Otolaryngol 2008

Paranazal Sinüsler ve Kafa Tabanını Tutan Fibröz Displazi

Dr. Serdar Ceylan, Dr. Serkan Kurnaz, Dr. Tolga Kırgezen, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Alpaslan Yıldırım

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:9 Sayı:4 S:194-196

Septal Perforasyonun Alt Konka Mukozal Flebi İle Onarımı

Dr. Serdar Ceylan, Dr.Alpaslan Yıldırım, Doç. Dr. Fatih Bora, Dr. Zeki Yücel, Dr. Erdal Oltulu, Dr. Alpaslan Urulu

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt:9 Sayı:4 S:197-200

Parotiste Asinik Hücreli Karsinom

Fatih Bora, R. Banu Atalay, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Meliha Hamurcu, Özgür Şekercan

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 6. Akademi Toplantısı

Efüzyonlu Otitis Mediaya Yol Açan Tornwald Kisti

Enver Avseren, Fatih Bora, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Bahadır Günay, Banu Atalay

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 6. Akademi Toplantısı

İntrakraniyal Yayılım Gösteren Frontal Sinüs Mukoseli

R. Banu Atalay, Fatih Bora, Erdal Oltulu, Zeki Yücel, Alpaslan Yıldırım, Serkan Kurnaz

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 6. Akademi Toplantısı

Maksiller Sinüs ve Nazal Kavitede Primer Malign Melanom

F. Bahadır Günay, Fatih Bora, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Alpaslan Yıldırım, Asım Kaytaz

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 6. Akademi Toplantısı

Rekürren Sinonazal Semento-Ossifying Fibroma

Timur Batmaz, Fatih Bora, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Alpaslan Yıldırım, Serdar Ceylan

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 6. Akademi Toplantısı

Nazal Septal Deviasyon ile Konka Büllosa İlişkisi

F. Bahadır Günay, Fatih Bora, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Alpaslan Urulu

4. Ulusal Rinoloji Kongresi

Septal Perforasyonun Alt Konka Mukozal Flebi İle Onarımı

Serdar Ceylan, Alpaslan Yıldırım, Fatih Bora, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Alpaslan Urulu

4. Ulusal Rinoloji Kongresi

Dev Konka Büllosa

Timur Batmaz, Fatih Bora, Zeki Yücel, Erdal Oltulu, Serdar Ceylan, Meliha Hamurcu

4. Ulusal Rinoloji Kongresi

Stapedotomide Gusher

Enver Avseren, Fatih Bora, Zeki Yücel, Alpaslan Yıldırım, Alpaslan Urulu

30. Ulusal KBB-BBC Kongresi

Frontal Sinüs Osteomu

Fatih Bora, Enver Avseren, Serdar Ceylan, Timür Batmaz, Özgür Şekercan

30. Ulusal KBB-BBC Kongresi

Multifokal Yerleşimli Warthin Tümörü

Timur Batmaz, Zeki Yücel, Fatih Bora, R. Banu Atalay, Meliha Hamurcu

30. Ulusal KBB-BBC Kongresi

Parotiste Dev Boyutta Plemorfik Adenom

Erdal Oltulu, Zeki Yücel, Timür Batmaz, Fatih Bora, Serkan Kurnaz

30. Ulusal KBB-BBC Kongresi

Travmatik Fasiyal Paralizide Dekompresyon Başarısı

A. Yıldırım, F. Bora, Z. Yücel, S. Kurnaz, N. Korkut

30. Ulusal KBB-BBC Kongresi

2007

2004

2003

2001

2000

1999

1996

1995

1994

1993