Medient Kulak Burun Boğaz
Seröz Otitis Media

Seröz Otitis Media

Seröz Otitis Media

Östaki tüpünün iyi çalışmaması sonucu orta kulak havalanması bozulur, oksijen tükenir ve orta kulak mukozası seröz bir mayi salgılamaya başlar. Orta kulak boşluğunu dolduran sıvı gün geçtikçe koyulaşır ve kulak kemikçiklerinin ve zarın hareketini kısıtlar, işitme azalır.

Yapılan odyometri ve timpanometri testi orta kulak sıvısının cok koyulaştığını ve işitmeyi ciddi bir oranda düşürdüğünü gösterirse kulak zarına parasentez yapılarak ventilasyon tüpü takılır, bu esnada kulak içerisindeki işitmeyi engelleyen sıvı aspire edildiği için operasyon sonrası hastanın işitmesi düzelir.

Ventilasyon tüpü kulak zarının üzerine takılı olarak kulak iyileşene kadar kalır, kulak iyileşince bir yabancı cisim gibi kulak zarı ventilasyon tüpünü dış kulak yoluna iter. Tüpün atılma süresi ortalama 6 aydır. Ventilasyon tüpü kulak zarı üzerinde iken kulağa su kaçırmamak adına banyo, havuz veya deniz kısıtlanır. Tüp çıktıktan sonra kulak zarı iyileşir. Kulak zarını korumak için özel önleme gerek kalmaz.