Medient Kulak Burun Boğaz
Timpanoplasti Nedir?

Timpanoplasti Nedir?

Timpanoplasti Nedir?

Orta kulağın iltihaplanması sonucu kulak zarının yırtılması veya kulak kemikçiklerinin hasarlanması sonucunda işitmenin düşmesi veya kulak içerisindeki yapıların erimesine sebep olan ve normal anatomiyi bozan patolojinin düzeltilmesi amacıyla yapılan bir operasyondur. Sadece kulak zarının onarılması gerekebilir, kulak zarının onarılmasıyla birlikte kulak kemikçiklerindeki hasarın giderilmesi amaçlanabilir.

Kronikleşmiş orta kulak iltihaplarının sonucu olarak kulak arkası mastoid  kemiğin  enfekte olması durumunda aynı seansta mastoid kemik turlanarak bahsedilen işlemler sırayla gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası bir hafta sonra dikişler alınır ve kulak zarının yeni hali mikroskobik olarak değerlendirilir. Kulak zarının onarılmasında kulaktan alınan adele fasyası veya kıkırdak kullanılabilir. Ameliyata kulak arkasından veya kulak kanalından kesi yapılarak başlanabilir.

Kulak zarının yerleştirilmesi farklı tekniklerle gerçekleştirilir, amaç kulağı tehdit eden kronik enfeksiyonun eradikasyonu ve kemikçik zincirinin onarımıyla işitmenin sağlanmasıdır.